Shree Swaminarayan Gurukul Savda.
Shree Swaminarayan Madhyamik Vidyalay,Savda.
* S.S.C. Board Rankers Names & Marks *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.S.C. Board Rankers, June-2020

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Patil Parth Vijay. 96.40% 1st
2 Mahajan Divya Vishnu. 94.80% 2nd
3 Patil Urvashi Ghanshyam. 94.20% 2ndS.S.C. Board Rankers, June-2019

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Talele Gharshana Pravin. 92.20% 1st
2 Jawale Titiksha Mohan. 91.60% 2nd
3 Patil Aayush Nitin. 90.20% 3ndS.S.C. Board Rankers, March-2018

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Aryan Nandkishor Patil. 97.20% 1st
2 Bhaiyasaheb Kishor Chaudhari. 94.80% 2nd
3 Reshma Sandip Nemade. 92.80% 3rdS.S.C. Board Rankers, March-2017

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Mahajan Pranjal Chandrakant. 93.60% 1st
2 Patil Aakanksha Bharat. 91.60% 2nd
3 Chaudhari Kapil Purushottam. 91.60% 2nd
4 Patil Satyam Ghanshyam 91.00% 3rdS.S.C. Board Rankers, June-2016

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Rane Kalpesh Ramkrushna 88.00% 1st
2 Patil Devarsh Vijay 86.00% 2nd
3 Nehete Kalpesh Sudhir 85.00% 3rd
4 Patil Sanket Viijay 84.20% 4th
5 Barhate Harshal Kiran 83.60% 5th


S.S.C. Board Rankers, June-2015
Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Chaudhari Bhumik Manojkumar 90.80% 1st
2 Nemade Konark Anil 90.80% 1st
3 Dhande Shweta Lalit 85.40% 2nd
4 Chaudhari Shivam Anil 84.60% 3rd


S.S.C. Board Rankers, June-2014


Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Chaudhari Purva Anil 91.20% 1st
2 Mahajan Aashutosh Pramod 90.00% 2nd
3 Mahajan Yogesh Sanjay 89.60% 3rdS.S.C. Board Rankers, June-2013

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Sanjoyt Sudhakar Gosavi 87.80% 1st
2 Tushar Hemraj Firke 87.27% 2nd
3 Aashish Vijay Hole 87.27% 2nd
4 Tejal Rajendra Patil 83.60% 3rd


S.S.C. Board Rankers, June-2012

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Shubham Suresh Patil 86.36% 1st
2 Suyog Ravindra Badhe 81.80% 2nd
3 Vinit Vikas Patil 75.00% 3rdS.S.C. Board Rankers, June-2011

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Aashish Pramod Chaudhari 92.73% 1st
2 Chhaya Santosh Patil 92.18% 2nd
3 Vaishali Sanjay Patil 89.09% 3rdS.S.C. Board Rankers, June-2010

Sr.No Name of Student Percentage Rank
1 Ojas Pradip Mahajan 88.36% 1st
2 Prashant Gopal Patil 87.27% 2nd
3 Bhushan Rajendra Patil 87.27% 2nd
4 Aarti Rajenda Patil 86.91% 3rd